Sunday , May 31 2020
Home / Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë

Cegrani.Mk ka qasje në të dhënat personale, të cilat dorëzohen vullnetarisht nga vizitori / përdoruesi dhe rezervon të drejtën për t’i përpunuar ato ekskluzivisht për komunikim, statistika dhe arsye financiare dhe për të përmirësuar shërbimet e ofruara nga faqja e internetit. Cegrani.Mk mund ta transferojë këtë informacion te partnerët e saj në mënyrë që të përgjigjet pikërisht për të cituar kërkesat. Cegrani.Mk gjithashtu mund të transferojë të dhënat personale të palëve të treta (person fizik ose juridik) në rastet kur ka detyrim ligjor vetëm për personat ose autoritetet kompetente. Të dhënat personale të vizitorëve / përdoruesve fshihen me kërkesë të personit në fjalë, nëpërmjet formularit të kontaktit të ofruar në faqen e Kontaktit. 

Për navigim optimal të faqes, mund të përdoren teknikat e ndjekjes. Në lidhje me të gjitha informacionet e mbledhura në këtë mënyrë, ruhet e drejta e qasjes, modifikimit dhe fshirjes së të dhënave personale të përfshira. Cegrani.Mk nuk do t’i japë kurrë të dhënat personale të përdoruesve palëve të treta, përveç nëse kërkohet shprehimisht nga vetë përdoruesi. Cegrani.Mk fshin adresat IP të përdoruesve gjashtë muaj pas vizitës së tyre të fundit në faqen e internetit. Çdo herë që vizitoni faqen e internetit Cegrani.Mk, krijohet një skedë cookie. Dosjet Cookie regjistrojnë informacion në lidhje me vizitën tuaj në faqen tonë të internetit (faqet e vizituara, datën dhe kohën e vizitës tuaj, etj.) në hard drive-in e kompjuterit tuaj. Ky informacion mund të përdoret kur vizitoni faqen tjetër. Cookie mbetet në kompjuterin tuaj për një periudhë prej 30 minutash. Ju mund të përjashtoni skedarët e cookie-t duke modifikuar parametrat e sigurisë së shfletuesit në internet.